Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
Citácia

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a v príslušnom prípade zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na požiadanie sprístupnia záznamy dozornému orgánu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 30, odsek 4
Predmet regulácie Záznamy o spracovateľských činnostiach (Článok 30, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Zástupca prevádzkovateľa
Zástupca sprostredkovateľa
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88419