Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov
Citácia

V dohode uvedenej v odseku 1 sa náležite zohľadnia príslušné úlohy spoločných prevádzkovateľov a ich vzťahy voči dotknutým osobám. Základné časti dohody sa poskytnú dotknutým osobám.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 26, odsek 2
Predmet regulácie Spoloční́ prevádzkovatelia (Článok 26, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Spoloční prevádzkovatelia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a1