Základné informácie o regulácii

Regulácia
Transparentnosť v prístupe k certifikácii
Citácia
Certifikácia je dobrovoľná a dostupná prostredníctvom postupu, ktorý je transparentný.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 42, odsek 3
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 42, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88406