Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie nariadenia
Citácia
Uplatňuje sa od 25.mája 2018.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 99, odsek 2
Predmet regulácie Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie (Článok 99, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88461