Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov
Citácia

Ak je v členskom štáte zriadený viac než jeden dozorný orgán, tento členský štát určí dozorný orgán, ktorý má zastupovať uvedené orgány vo výbore, a stanoví mechanizmus na zabezpečenie súladu zo strany ostatných orgánov s pravidlami týkajúcimi sa mechanizmu konzistentnosti uvedeného v článku 63.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 51, odsek 3
Predmet regulácie Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov (Článok 50, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844e