Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Citácia
Zástupca musí byť usadený v jednom z tých členských štátov, v ktorých sa nachádzajú dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb pre nich, alebo ktorých správanie sa sleduje.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 27, odsek 3
Predmet regulácie Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (Článok 27, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ neusadený v Únii
Zástupca prevádzkovateľov ktorí nie sú usadení v Únii
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88448