Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby
Citácia
Zodpovedná osoba môže byť členom personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 37, odsek 6
Predmet regulácie Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Člen personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Zamestnanec
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844a