Základné informácie o regulácii

Regulácia
Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor si jednoduchou väčšinou volí spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 73, odsek 1
Predmet regulácie Predseda (Článok 73, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88457