Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Citácia

Výbor vypracúva výročnú správu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii a v relevantných prípadoch aj v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách. Správa sa zverejní a zašle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 71, odsek 1
Predmet regulácie Správy (Článok 71, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Nepriame právo Európsky parlament
Európska komisia
Rada Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88455