Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu
Citácia
Každý člen musí mať kvalifikáciu, skúsenosti a zručnosti, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov, potrebné na plnenie svojich povinností a výkon svojich právomocí.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 53, odsek 2
Predmet regulácie Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 53, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Člen dozorného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840d