Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
Citácia

Plnenie úloh každého dozorného orgánu je pre dotknutú osobu a v príslušných prípadoch zodpovednú osobu bezplatné.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 57, odsek 3
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 57, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Dotknutá osoba
Zodpovedná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841c