Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Citácia
Osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 5, odsek 1/a
Predmet regulácie Zásady spracúvania osobných údajov (Článok 5, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883c3