Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1
Citácia
Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s odsekom 1 a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 5, odsek 2
Predmet regulácie Zásady spracúvania osobných údajov (Článok 5, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88403