Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zhromažďovanie a zverejňovanie kódexov správania Európskym výborom pre ochranu údajov
Citácia

Výbor zhromažďuje všetky schválené kódexy správania, zmeny a rozšírenia v registri a zverejňuje ich akýmkoľvek primeraným spôsobom.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 11
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae