Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejňovanie všeobecne platných a schválených kódexov
Citácia
Komisia zaistí náležité zverejnenie schválených kódexov, o ktorých bolo v súlade s odsekom 9, že majú všeobecnú platnosť.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 10
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae