Článok 44 - Všeobecná zásada prenosov

Základné podmienky prenosu osobných údajov