Článok 50 - Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov

Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce