Dozorný orgán ktorému sa podala sťažnosť

Povinnosti

Názov regulácie
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia