Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.

 

Odkaz na Slov-lex


Národný bezpečnostný úrad - právne predpisyPočet zobrazení: 548