§16 - Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa