Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia

Vymedzenia

Názov regulácie
Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy