Európska centrálna banka

Vymedzenia

Názov regulácie
Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona