Fyzická osoba podnikateľ

Vymedzenia

Názov regulácie
Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní