Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne

Povinnosti

Názov regulácie
Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu