Tvorca kódexu správania

Vymedzenia

Názov regulácie
Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona