Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Vymedzenia

Názov regulácie
Orgán dohľadu