Článok 11 - Spracúvanie bez potreby identifikácie

Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia