Článok 16 - Právo na opravu

Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov