Článok 17 - Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
Výnimka z uplatňovania čl. 17, ods. 1 a 2 nariadenia