Článok 19 - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom