Článok 29 - Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa