Článok 39 - Úlohy zodpovednej osoby

Úlohy zodpovednej osoby
Iné povinnosti zodpovednej osoby