Článok 86 - Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom

Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch