Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla

Spracúvanie národného identifikačného čísla