Článok 48 - Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje

Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov