Článok 59 - Správy o činnosti

Výročná správa o činnosti dozorného orgánu