Článok 63 - Mechanizmus konzistentnosti

Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti