Článok 67 - Výmena informácií

Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti