Článok 95 - Vzťah k smernici 2002/58/ES

Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES