Článok 96 - Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti

Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016