Článok 98 - Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov

Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných