Člen personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Práva

Názov regulácie
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby