Dieťa

Nepriame práva

Názov regulácie
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe