Dozorný orgán hlavnej alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Vymedzenia

Názov regulácie
Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia