Dozorný orgán ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56 nariadenia

Vymedzenia

Názov regulácie
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov