Hlavná prevádzkareň alebo jediná prevádzkareň prevádzkovateľa prípadne sprostredkovateľa

Nepriame práva

Názov regulácie
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti