Inštitúcie alebo orgány alebo úrady alebo agentúry Únie

Vymedzenia

Názov regulácie
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie