Iný členský štát (prijímajúci členský štát ak nahradil škodu za vysielajúci členský štát)

Nepriame práva

Názov regulácie
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu