Nositeľ rodičovských práv

Nepriame práva

Názov regulácie
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa