Osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa